Wat kost een huis bouwen?

Een huis bouwen brengt vele uitdagingen met zich mee. Bij het maken van de beslissing om een woning te laten bouwen, heeft u in vele opzichten de vrije keuze over hoe het huis eruit gaat zien. Hier zit uiteraard ook een kostenplaatje aan verbonden, aan de ene kant uw verwachtingen van de kosten en aan de andere kant de werkelijke prijzen. Om dit goed op elkaar af te stemmen is het van belang om te weten welke kosten hierbij komen kijken. In dit blog item zetten wij de mogelijke kostenposten voor u op een rijtje, opgesplitst in 4 fasen.

1. Aankoop kavel en voorbereiding
2. Vergunningen en aanvragen
3. Het bouwproces
4. De afwerking

Aankoop kavel en voorbereiding

Wanneer u een huis van de grond af aan laat bouwen, kunt u dit het beste stapsgewijs aanpakken. Een goede voorbereiding en enige kennis van wat erbij komt kijken is essentieel om niet voor verrassingen te komen staan. Wij lichten toe wat er in deze eerste fase van het proces gedaan moet worden en welke kosten u rekening mee moet houden.

aankoop kavel voorbereiding slopen

Een financieel plan maken

Een financieel plan is nodig om van tevoren een overzicht te hebben van de onoverkomelijke kosten, de optionele kosten en de onvoorziene kosten. Het staat nooit 100% vast, maar een goede inschatting met de juiste inzichten helpt om een duidelijk beeld te vormen van de totale kosten. Bovendien gaat u het proces met een prettig gevoel in, als u weet dat de kosten goed in kaart zijn gebracht. Bij Freco Huis kunnen wij dit samen met u bekijken en bespreken, waarbij wij een offerte kunnen opstellen met een duidelijk overzicht van de verschillende kosten. Met deze opzet kunt u eenvoudig zien welke kosten voor welke fase zijn berekend en is het gemakkelijk om wijzigingen aan te brengen.

Aankoop van een kavel

De bouwgrond is het begin van uw investering en van de plannen die zich zullen ontwikkelen. Wellicht heeft u al een beeld van hoe het huis eruit moet komen te zien, maar zodra u de kavel in uw bezit heeft gaat het balletje pas echt rollen. U heeft de grond gekocht en kunt nu aan de slag, er komt veel bij kijken en de kosten stapelen zich snel op. Het is dus fijn als u van tevoren goed geïnformeerd bent over waar u rekening mee moet gaan houden.

Administratieve kosten

Naast alle operationele en ontwerpkosten, zijn er ook kosten die gemoeid zijn met het papierwerk en registratie, zoals de overdrachtskosten, de notariskosten en de vergunningskosten. Hiernaast kunnen er kosten zitten aan het opstellen van bepaalde contracten. Freco Huis heeft een CAR-verzekering, daardoor hoeft u als klant geen extra bouwverzekering af te sluiten. Het is verstandig om een post onvoorziene kosten mee te nemen in het financieel plan, zowel voor de bouwfase als voor de voorbereidingsfase.

Mogelijke kosten bij aankoop van een kavel

Bij het kopen van de bouwgrond zijn er een aantal zaken van belang. Is de kavel al kant-en-klaar? Indien er nog een woning of gebouw op staat, moet deze eerst worden afgebroken, dit heeft ook als gevolg dat het puin moet worden weggehaald en dat de grond nog bouwrijp gemaakt moet worden. Wordt de grond bouwrijp opgeleverd, dan zijn er minder kosten aan verbonden. Houdt u ook rekening met de nuts-voorzieningen die moeten worden aangelegd, dit is een kostenpost die al in de beginfase van toepassing is.

Slopen van een woning

Wanneer er een huis of gebouw op uw aangekochte grond staat waar u geen gebruik van wilt maken, dan zullen er kosten gemaakt moeten worden om het pand te verwijderen. Om ervoor te zorgen dat dit op een veilige en nette manier gebeurt zijn er een aantal checks en werkzaamheden voor nodig. In de meeste gevallen moet er onderzoek gedaan worden naar de staat van de grond en het pand, waarbij de flora en fauna worden opgenomen. Hierbij wordt onder andere gekeken of er vleermuizen in het pand aanwezig zijn. Ook moet er een asbestinventarisatierapport worden opgesteld, dit is voor zowel de werkzaamheden als voor u als toekomstige bewoner van belang.

Grond bouwrijp maken

Als de rapporten zijn gemaakt en er is meer bekend over de conditie van de bouwgrond, dan kan er gestart worden met de werkzaamheden om de grond gereed te maken voor het bouwen. Indien gewenst kunnen wij dit voor u aansturen en begeleiden. De grond bouwrijp maken houdt in dat er eventuele resten en vuil wordt verwijderd, maar ook bomen en struiken die op de bouwgrond staan. Soms moeten er delen worden opgehoogd of juist verlaagd om de vloer gelijk te maken, of moet grond worden verplaatst om afwatering mogelijk te maken. Deze voorbereiding is noodzakelijk om te kunnen starten met de bouw van uw huis.

De ontwerpkosten

Om een volledig en haalbaar ontwerp uit te werken, is de hulp van een architect nodig. Dit kan via ons worden uitgezet, of wellicht heeft u zelf een architect benaderd. De architect helpt u bij het uitwerken voor uw droomhuis en zorgt ervoor dat het resultaat bouwtechnisch mogelijk is. Wanneer u ervoor kiest om in de ontwerpfase met ons in zee te gaan, dan koppelen wij u met een van onze vaste architecten. De architecten waar wij mee samenwerken zijn bekend met houtskeletbouw en de prefab methode waar wij mee bouwen.

Vergunningen en aanvragen

Zodra bekend is hoe uw huis eruit moet gaan zien en hoeveel oppervlakte van de kavel voor de bouw nodig zal zijn, is het tijd om de vergunningen aan te vragen. Ook worden in deze fase diverse rapporten opgesteld en worden de BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) eisen uitgewerkt voor toepassing op uw woning.

vergunningen en aanvragen huis bouwen

De vergunningen en de kosten

De vergunningen voor de bouw en het uiteindelijke ontwerp moeten bij de gemeente worden aangevraagd. Hier zitten kosten aan verbonden die per locatie kunnen variëren en afhankelijk zijn van de omvang van het bouwproject. Dit worden legeskosten genoemd en bedragen vaak een klein percentage van de geschatte bouwkosten.

Rapporten en bouwwerkzaamheden

Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden worden er naast de rapporten voor de bouwgrond ook rapporten opgesteld betreffende de vergunningen, de constructie van het huis, de energieprestaties, ofwel BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) en in sommige gevallen een milieurapport. Bij het opstellen van deze rapporten zijn vaak meerdere specialisten betrokken, zoals een ingenieur, juridisch adviseur, de architect en soms een milieudeskundige. Een aantal van de onderzoeks- en advieskosten, zoals een constructierapport, sonderingen, Beng berekeningen, een blowerdoortest en kwaliteitsbewaking volgens de Wet Kwaliteitsborging (WkB), zijn standaard opgenomen binnen de bouwkosten bij Freco Huis.

Het bouwproces

Dit is wellicht de spannendste fase, het bouwproces. Nu gaat er van alles gebeuren en wordt hetgeen wat vooraf is uitgewerkt realiteit. Het bouwproces start met het leggen van de fundering van de woning en wordt afgerond als het casco huis af is. De vooraf berekende kosten voor het bouwproces worden in deze fase uitgegeven en meer- en minderwerk is bespreekbaar. Wij beschrijven wat u van deze fase kan verwachten.

huis bouwen bouwproces

Bouwkosten

De bouwkosten van Freco Huis worden in de offertefase met u besproken en toegelicht, er is dan nog alle ruimte om wijzigingen te doen en kostenposten weg te halen of toe te voegen. De bouwkosten worden gebaseerd op het ontwerp van de architect, uw programma van eisen en uw wensen. Binnen de bouwkosten vallen onder andere de kosten voor de materialen, de aanleg en installatie ervan en de afbouwwerkzaamheden.

Om u te voorzien van een globale bouwprijs als voorbeeld, gaan we uit van de volgende situatie: een basiswoning met gemetselde gevels en een pannendak, met een inhoud van circa 600 kuub (formaat gezinswoning). Hierbij kunt u een prijs voor uw berekening hanteren tussen €700-€1000 per kubieke meter, inclusief btw.

Meer- en minderwerk

Bij het maken van een ontwerp en bepalen van de voorzieningen staat het overgrote deel van het bouwplan vast. Echter zullen er tijdens de uitwerking wellicht onderdelen zijn die anders uitpakken dan u gedacht had, of die u tijdens de bouw wilt veranderen of toevoegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ander type steen, een luxere trap of andere binnendeuren dan in eerste instantie was vastgelegd. Voor dergelijke aanpassingen wordt er rekening gehouden met kosten voor meer- en minderwerk. Over het algemeen zien wij dat die kosten gemiddeld tussen de 0% - 5% van de aanneemsom variëren.

De afwerking

In deze fase wordt het huis in detail afgewerkt en is het gehele plaatje compleet. Het huis ziet er niet meer uit als een bouwwerk, maar is getransformeerd tot leefbare woning met alles erop en eraan. Ook tijdens de afwerking zorgt Freco Huis voor de aansturing van de verschillende partijen en wordt het huis opgeleverd als de puntjes op de i zijn gezet.

afwerking huis bouwen interieur

Afbouwkosten

U kunt ervoor kiezen om het huis van A tot Z met ons te bouwen, hierbij horen ook de werkzaamheden voor het afbouwen van de woning. Hieronder vallen onder andere de vloerafwerking, het schilderwerk, het installeren van de keuken, de raambekleding, verlichtingsarmaturen en vaak de badkamer. Wat de kosten hiervoor zullen zijn, hangt ten zeerste af van uw smaak en wensen. Hierbij spelen de materialen een grote rol, maar ook de oppervlakten en de detailafwerking. Wanneer u in het financiële plan voor elke ruimte een budget opneemt, blijft het overzichtelijk en voorkomt u dat het uit de hand loopt.

Het totale plaatje

Afhankelijk van welke diensten u bij ons wilt afnemen, kunnen wij alles voor u uitwerken en inzichtelijk maken. Wanneer u ons inschakelt gaan wij met u aan de slag om samen met de architect het totaalplaatje compleet te maken, waarbij wij praktisch alles voor u uit handen kunnen nemen. Van de kavel bouwrijp maken, tot het afbouwen en zelfs de tuinaanleg. Het is geheel uw keuze voor welke fase en werkzaamheden u Freco Huis inschakelt. Wij hebben de juiste samenwerkingen en contacten om het volledige proces te begeleiden.

Wat de kosten van een huis op maat bouwen bedragen, hangt dus af van vele factoren. Om die reden kan dit het beste in offerte voor u worden uitgewerkt zodra u de plannen voor ogen hebt. Bij Freco Huis bouwen wij afgebouwde woningen vanaf €450.000,-/ €500.000,- inclusief btw. 

Wilt u weten wat het bouwen van een huis exact kost?

Wilt u vrijblijvend meer informatie over de kosten van het bouwen van een nieuwe woning? Of wilt u graag met ons in gesprek over de mogelijkheden? Neem dan contact op middels het contact formulier of bel T (0224) 59 16 19.

Meer weten over onze woningen?

Vraag onze brochure aan of neem vrijblijvend contact op: T (0224) 59 16 19 Brochure aanvragen